Predaj a servis IT zariadení, správa sietí, IT Outsourcing +421 908 662 068

IT Outsourcing

IT  Outsourcing predstavuje v súčasnosti jeden z najmodernejších, najefektívnejších, najrýchlejších a najlacnejších spôsobov správy informačných systémov a technológií pomocou vonkajších zdrojov.

 

V čom spočívajú výhody IT Outsourcingu?

 

 

ZNÍŽENIE NÁKLADOV: odpadá nutnosť zamestnávať správcu IT zariadení a teda dochádza k šetreniu na mzdových nákladoch, zamestnaneckých bonusoch, strave, telefóne, doprave, priestoroch, školeniach a Ďalšom vzdelávaní zamestnancov, čo sú náklady podstatne vyššie ako keď správu celého informačného systému preberie outsourcing -ová IT firma.

 

 

 

 

ZVÝŠENÁ KVALITA SLUŽIEB: keďže v dnešnej dobe nastal veľký rozmach informačných technológií, ktoré sú rozsiahle a zložité, nie je možné zvládnuť ich údržbu jedným zamestnancom. Naši pracovníci sú vysoko kvalifikovaní a stretávajú sa každodenne s riešením rôznych problémov, vďaka ktorým majú bohaté skúsenosti, vlastné know-how a pomáhajú Vám udržať krok s najnovšími technológiami..

 

 

 

 

NEPRETRŽITÁ PREVÁDZKA: veľmi nepríjemná situácia pre firmy nastane ak sa zjaví akákoľvek komplikácia týkajúca sa IT zariadení a vo firme sa nenachádza správca IT zariadení či už pre práceneschopnosť, alebo z dôvodu čerpania si dovolenky. To sa pri outsourcing -u nestáva. Naša spoločnosť má pre Vás vždy pripraveného pracovníka, ktorý príde a napraví vzniknuté komplikácie.

 

 

 

 

 

ZAMERANOSŤ NA VLASTNÝ PREDMET PODNIKANIA: ak firma vloží starostlivosť o svoje IT zariadenia do outsourcing -ovej firmy, môže sa naplno venovať svojím záležitostiam a problémy týkajúce sa IT zariadení úplne prenechať na nás.

 

 

Čo všetko IT Outsourcing našej firmy poskytuje:

  • Nákup a servis počítačov, notebookov, serverov a periférnych zariadení (multifunkčné zariadenia, fax, kopírka, …).
  • Kompletná starostlivosť o software (Microsoft Office, CAD programy), operačné systémy (Windows, Windows Server, Linux) a antivírová ochrana (ESET, AVG, COMODO).
  • Repasovanie atramentových a laserových tonerov u certifikovanej firmy.
  • Výrova razidiel podľa požiadavky, samozrejmosťou sú razidlá, ktoré predpisuje ISO norma (Okrúhle razidlá, rôzne farby,…)