Predaj a servis IT zariadení, správa sietí, IT Outsourcing +421 908 662 068

Webová analytika


Webová analytika se využívá ke zjišťování informací o chování návštěvníků na webových stránkách, například kolik návštěvníků a odkud přichází na web, z jakého přichází zdroje či média, přes jakou stránku na web vstupují, jak se na stránkách pohybují, kam odchází, jaká klíčová slova zadávají do interního vyhledávače.

Sleduje určité charakteristiky, které se dělí na základní a pokročilé.  Základní metriky jsou získávány z přehledů. Pokročilé metriky jsou takové, které jsou sledovány po delší dobu a k jejich získání je nutné mít jisté zkušenosti z oblasti internetových analýz a marketingu.

Základní charakteristiky

Základní charakteristikami pro webovou analytiku jsou počet návštěvníků, kteří přichází na váš web a na jednotlivé stránky. Zároveň je možné tyto návštěvníky odlišit dle různých kritérií, například zda se jedná o nového nebo vracejícího se návštěvníka, zda učinil objednávku v e-shopu.

Další ze základních charakteristik je průměrná doba návštěvníka strávená na stránkách, kolik si během jedné návštěvy prohlédli stránek.

  • Zdroj, což je metrika říkající, z jakých internetových zdrojů na stránky přichází návštěvníci. Mezi zdroje patří vyhledávače (a to placené i neplacené), blogy, e-maily, reklamy, zadání URL přímo do internetového prohlížeče nebo použití záložky. V praxi to znamená, že jako zdroj uvidíte například google, seznam, bing, e-mail, facebook.
  • Metrika médium udává, jaký internetový kanál návštěvník použil. Rozlišíte, zda návštěvník přišel z placené reklamy, z odkazu na jiné stránce, použitím záložky nebo zda vaši URL adresu přímo napsal do prohlížeče.
  • Geografické rozvrstvení návštěvníků dle států i měst. Vidíte také, ze které oblasti na web přichází nejvíce návštěvníků, kolik z nich nakoupí a podobně.

Pokročilé charakteristiky

  • Sledování klíčových slov, která návštěvníci zadávají do interního vyhledávače webu. Tato metrika vám zprostředkovává přímý kontakt s návštěvníky, neboť díky ní se dozvíte, co lidé na webových stránkách opravdu hledají a co chtějí.
  • Můžete sledovat průchod webem. Uvidíte, z jakého zdroje vstoupili na kterou stránku, jak dlouho na této stránce byli a jaké na ní podnikli akce, kam následně pokračovali.
  • Průchod objednávkovým formulářem, což využijí hlavně e-shopy, webové stránky s dotazníky a registračními formuláři. Ihned díky této metrice zjistíte, zda návštěvníci, kteří začali vyplňovat formulář, skutečně vyplňování dokončili. Pokud nedokončili, zjistíte, na které stránce se tak stalo.

Nástroje webové analytiky

  • SiteCatalyst od Adobe dříve Omniture je jedním z nejpropracovanějších nástrojů webové analytiky s mnoha funkcemi. Nevýhodou je však cena. Za web s návštěvností 1 000 000 zobrazených stránek měsíčně zaplatíte 770 € (Adobe, Q3 2012). Možná právě proto tento analytický nástroj používají pouhá 2 % uživatelů.
  • Coremetrics – dle hodnocení agentury Forrester je lepší než SiteCatalyst.
  • Google Analytics od společnosti Google je nejpoužívanějším nástrojem v České republice, který používá až 38 % uživatelů webových analytik. Tento nástroj je na trhu poskytován zdarma.
  • WebTrends a Google Analytics jsou nástroje na srovnatelné úrovni. Web Trends však poskytuje mnohem lepší a komplexnější přehledy se segmentacemi, které si můžete sami nastavit. Na rozdíl od Google Analytics je služba WebTrends zpoplatněna.